Ing. Robert Číž

Robert působil na mnoha projektech optimalizace, předimplementační analýzy i samotné implementace v oblastech retailu, utility, consumer goods, nápojářství i petrochemického průmyslu.
Jeho neotřelý přístup k řešení problémů i připomínání základních východisek proč realizujeme daný proces pomáhá najít nejefektivnější řešení. Věcný přístup v rolích konzultanta, architekta i člena projektového managementu pomáhá směrovat projekt k cíli.  

 

Ing. Dávid Forman

David na projekty přináší výborné technické znalosti a smysl pro detail včetně nadlidského nasazení ve vypjatých chvílích. Rychlé nalezení technického řešení a chopnost najít potřebu běžného uživatele přináší silnou důvěru klíčových uživatelů systému.

 

JUDr. Pavla Čížová, PhD.

Pavla působila v rolích právníka, HR manažera i konzultant HR procesů. Její praxe v oblasti práva společně s reálnými zkušenostmi implementace informačních systémů přináší klientům pomoc pro správné vymezení kompetencí ještě před samotnou realizací implementace i pomoc při nalezení kompromisního řešení v případě, že se implementace neubírá očekávaným směrem.

 

Všichni naši klíčíví lidé pracovali v předních nadnárodních konzultačních splečnostech. Tyto zkušenosti jim dávají schopnost komunikovat se zákazníky na všech požadovaných úrovních. 

Články

Reverzní logistika

Procesy reverzní logistiky činí 2-50 % podílu ze všech procesů celé logistiky dle oboru podniku. Náklady na jednotku u jednotlivých činností reverzní logistiky jsou několikanásobně vyšší než u ostatních oblastí logistiky. 

Customer Relationship Management

CRM není jen systém, ale filozofie dotýkající se všech procesů i systémů podniku do kterých přímo nebo nepřímo vstupuje entita zákazník. Poznání svých procesů jejich následným nastavením umožňujícím pochopit zákazníka a jeho potřeby, přináší firmě možnost předvídat jeho budoucí chování a nabídnout mu produkt (výrobek, službu,…) se kterým bude zákazník spokojen, včetně dalších služeb poskytnutých k výrobku. Poskytnutí péče po celý životní cyklus produktu (servis, reklamace, pojištění) přesvědčí zákazníka, aby při skončení životnosti produktu zvolil opět svého dodavatele se kterým byl vždy spokojen. 

Zobrazit vše

www.siacon.czvytvořilo Anawe