Úvodní strana >

Co děláme

  • Implementujeme informační systémy SAP CRM, SAP ERP (Logistické moduly: SD, MM, DSD, LE, WM), SAP BI,
  • Poskytujeme poradenství v oblastech CRM, Lotistiky, Reverzní logistiky, Reportingu
  • Podpora provozu informačních systémů SAP
  • Architektura a Projektový management při implementaci informačních systémů v oblastech Logistiky, Utilit, Chemického průmyslu, 
  • Optimalizace podnikových procesů

Články

Reverzní logistika

Procesy reverzní logistiky činí 2-50 % podílu ze všech procesů celé logistiky dle oboru podniku. Náklady na jednotku u jednotlivých činností reverzní logistiky jsou několikanásobně vyšší než u ostatních oblastí logistiky. 

Customer Relationship Management

CRM není jen systém, ale filozofie dotýkající se všech procesů i systémů podniku do kterých přímo nebo nepřímo vstupuje entita zákazník. Poznání svých procesů jejich následným nastavením umožňujícím pochopit zákazníka a jeho potřeby, přináší firmě možnost předvídat jeho budoucí chování a nabídnout mu produkt (výrobek, službu,…) se kterým bude zákazník spokojen, včetně dalších služeb poskytnutých k výrobku. Poskytnutí péče po celý životní cyklus produktu (servis, reklamace, pojištění) přesvědčí zákazníka, aby při skončení životnosti produktu zvolil opět svého dodavatele se kterým byl vždy spokojen. 

Zobrazit vše

www.siacon.czvytvořilo Anawe