Úvodní strana > Články > Reverzní logistika

Reverzní logistika

Procesy reverzní logistiky činí 2-50 % podílu ze všech procesů celé logistiky dle oboru podniku. Náklady na jednotku u jednotlivých činností reverzní logistiky jsou několikanásobně vyšší než u ostatních oblastí logistiky. 

V roce 1997 uváděl Mc-Keefry potenciál úspory logistických nákladů při optimalizaci zpětných toků v rozsahu až 10% z celkových nákladů logistiky (2% úspora práce 8% doprava a skladování). Od roku 1997 se výrazně zvýšil potenciál využití informačních systémů a mobilních aplikací, který přináší vyšší možnosti úspor. Příchod e-commerce a požadavků na ekologii vynucuje stále větší podíl zpětných procesů na podnikové logistice. Optimalizace zpětných toků tedy přináší velký potenciál ke snížení nákladů, zvýšení spokojenosti zákazníků a snížení chybovosti prováděných činností.

 

Přínosy optimalizace zpětných toků 

  • Optimalizace přepravy odeslaného a vráceného zboží 
  • Automatizace příjmu vráceného zboží zpět na sklad 
  • Optimalizace nákladů na reklamace 
  • Nalezení kritick.ch bodů ve zpětn.ch tocích pro účely ma-nažerského rozhodování 
  • Zúčtování tras rozvozu a svozu včetně automatického ge-nerovaní pohledávek za přepravcem 
  • Vrácení přijat.ch záloh při nepřevzetí zboží 
  • Řízení zálohovan.ch a zapůjčovan.ch obalů 
  • Automatická fakturace nákladů vráceného zboží 
  • Vazba na CRM 

 

 

2.9.2014

Články

Reverzní logistika

Procesy reverzní logistiky činí 2-50 % podílu ze všech procesů celé logistiky dle oboru podniku. Náklady na jednotku u jednotlivých činností reverzní logistiky jsou několikanásobně vyšší než u ostatních oblastí logistiky. 

Customer Relationship Management

CRM není jen systém, ale filozofie dotýkající se všech procesů i systémů podniku do kterých přímo nebo nepřímo vstupuje entita zákazník. Poznání svých procesů jejich následným nastavením umožňujícím pochopit zákazníka a jeho potřeby, přináší firmě možnost předvídat jeho budoucí chování a nabídnout mu produkt (výrobek, službu,…) se kterým bude zákazník spokojen, včetně dalších služeb poskytnutých k výrobku. Poskytnutí péče po celý životní cyklus produktu (servis, reklamace, pojištění) přesvědčí zákazníka, aby při skončení životnosti produktu zvolil opět svého dodavatele se kterým byl vždy spokojen. 

Zobrazit vše

www.siacon.czvytvořilo Anawe