Snažíme se svým klientům pomáhat najít správná rozhodnutí pro nalezení vhodného řešení včetně optimalizace procesů, vybrat vhodný informační systém maximálně pokrývající potřeby, zvolit vhodný způsob implementace i pomoc při samotné realizaci.

V dlouhodobém horizontu identifikovat a pomáhat maximálně využít nejen informační systém, ale i ostatní zdroje podniku. Nastartovat procesy přinášející dlouhodobou udržitelnou rovnováhu rozvoje informačních systémů podniku reagujících maximálně na stále nové podněty trhu a prostředí.

Vybrané reference SIACON:

  • ČEZ
  • Plzeňský prazdroj
  • ISE (Pražská plynárenská)
  • RWE
  • ČD
  • Accenture
  • Středoslovenská energetika

Články

Reverzní logistika

Procesy reverzní logistiky činí 2-50 % podílu ze všech procesů celé logistiky dle oboru podniku. Náklady na jednotku u jednotlivých činností reverzní logistiky jsou několikanásobně vyšší než u ostatních oblastí logistiky. 

Customer Relationship Management

CRM není jen systém, ale filozofie dotýkající se všech procesů i systémů podniku do kterých přímo nebo nepřímo vstupuje entita zákazník. Poznání svých procesů jejich následným nastavením umožňujícím pochopit zákazníka a jeho potřeby, přináší firmě možnost předvídat jeho budoucí chování a nabídnout mu produkt (výrobek, službu,…) se kterým bude zákazník spokojen, včetně dalších služeb poskytnutých k výrobku. Poskytnutí péče po celý životní cyklus produktu (servis, reklamace, pojištění) přesvědčí zákazníka, aby při skončení životnosti produktu zvolil opět svého dodavatele se kterým byl vždy spokojen. 

Zobrazit vše

www.siacon.czvytvořilo Anawe